EXECUTIVE & ADVISORY BOARD

November 2021-2023

Purna B. Limbu

President

Tek B. Kunwar

Senior Vice President


Chiran Neupane

Vice President


Ravi Khadka

General Secretary


Shyam Lamichhane

Secretary


Subhadra Lawati

Treasurer


Kamal B. Chhetri

Joint Treasurer


Gyanu Shrestha

Technical Director


Sagun Shrestha

Board of DirectorRajiv Shrestha

Board of DirectorMohan Kayastha

Board of DirectorUmesh Gauli

Board of DirectorBuddha Chemjong

Board of Director


Sabita Sapkota

Board of Director


Abhisek Khatiwada

Board of Director


Sabin Basnet

Board of Director


Chet Subba

Board of Director


ADVISORY BOARD

Ram Chandra Regmi

Chief Advisor

Anju Thakur

Senior Advisor

Shanta Thapa Rana

Advisor

Samaj Shrestha

Advisor

Sharmila Adhikari

Advisor

Arjun Khadka

Advisor

Ghanendra Dhkal

Advisor