NEPAL FESTIVAL TEAM

CORE COMMITTEE:Ram C Shrestha

Purna B Limbu

Ram C Regmi

Anju Thakur

Shanta T. Rana

Dr. Shradha S. Rana

Subhadra Lawati

Dipesh Thapa

Subash Aryal

Tek B Kunwar

Chiran Neupane

Ravi Khadka

Shyam Lamichhane

Kamal B Chhetri

Gyanu Shrestha

Sagun Shrestha

PARADE COMMITTEE


SHANTA THAPA RANA

RAM C REGMI

                       BISHNU KHADKA


NEPAL SHOW COMMITTEE

SUBASH ARYAL

ANKIT KHADKA

DILIP P RANA

SHYAM LAMICHHANENEPAL FESTIVAL PROJECT DESIGNER

DIPESH THAPA

CULTURE SHOW COMMITTEE


SAGUN SHRESTHA

KAMAL CHHETRI

CHIRAN NEUPANE

SUBASH ARYAL

GAME & CHILDREN ACTIVITIES

Dr. Shraddha Rana

FOOD & GOOD STALLS


RAM CHAUDHARI

CHIRAN NEUPANE

HEALTH DESK

VOLUNTEER COORDINATOR

UMESH GAULI

WOMEN COORDINATOR

ANJU THAKUR

BIMALA LIMBU

FINANCE TEAM

RAM C SHRESTHA

GHANENDRA DHAKAL

KAMAL CHHETRI

GYANU SHRESTHA

CPA, VIJAY ADHIKARI

SUBHADRA LAWATI

PUBLICITY

GYANU SHRESTHA

SUBASH ARYAL

TEK KUNWAR

YOUTH WING

ANAMOL REGMI

TRADITIONAL MUSIC "KHAIJADI" TEAM

GAURISHWAR SHARMA

STAGE PREPARATION

AMRIT LAMA

RAM C SHRESTHA

RAM REGMI

RAJIV SHRESTHA

GATE PREPARATION

SUBASH ARYAL

CHIRAN NEUPANE

INAGURATION 

RAM C SHRESTHA

PURNA B LIMBU